Gellu Naum life and biography

Gellu Naum picture, image, poster

Gellu Naum biography

Date of birth : 1915-08-01
Date of death : 2001-09-29
Birthplace : Bucureşti, România
Nationality : Română
Category : Famous Figures
Last modified : 2022-08-01
Credited as : Poet si prozator, ,

0 votes so far

Gellu Naum s-a nascut la 1 august 1915, Bucureşti. A fost un poet, prozator si dramaturg roman, considerat cel mai important reprezentant roman al curentului suprarealist si unul dintre ultimii mari reprezentanti pe plan european.


Tatal sau moare in Primul Razboi Mondial. Scoala o face la Liceul "Cantemir-Voda" si apoi, din 1933, student la Facultatea de Litere si Filozofie din Bucuresti. Debuteaza in cotidianul "Cuvantul", condus de Nae Ionescu.

De avangarda il apropie prietenia cu pictorul Victor Brauner, care ii va ilustra mai multe volume printre care si pe cel de debut, "Drumetul Incendiar" din 1936. Alaturi de Gherasim Luca, Virgil Teodorescu, Paul Paun si D. Trost, apartine celui de "al doilea val de suprarealism", care se va manifesta la jumatatea deceniului cinci. Interzis de autoritatile comuniste pana la sfarsitul anilor '60, poetul a trait retras, ramanand fidel modelului suprarealist pe care a continuat sa-l cultive.


Moare la 29 septembrie 2001, Bucureşti.


Opera literara:

Poezii

Drumeţul incendiar, Tipografia Alfa, Bucureşti, 1936 (cu trei calcuri de Victor Brauner; tiraj de 160 de exemplare dintre care 10 pe hârtie galbenă)
Libertatea de a dormi pe o frunte, Tipografia Steaua Artei, Bucureşti, 1937 (cu un desen de Victor Brauner; tiraj de 96 de exemplare)
Vasco de Gama, Institutul de Arte Grafice "Rotativa", Bucureşti, 1940 (cu un desen de Jacques Hérold; tiraj de 150 de exemplare pe hârtie velină)
Culoarul somnului, Bucureşti, 1944 (cu un portret de Victor Brauner)
Poem despre tinereţea noastră, Editura S.N., Bucureşti, 1960 (ilustraţii de Jules Perahim)
Soarele calm, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1961 (copertă şi ilustraţii de Jules Perahim)
Athanor, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968
Poeme alese, Editura Albatros, Bucureşti, 1970 (cu un portret de Victor Brauner)
Copacul-animal, Editura Eminescu, Bucureşti, 1971
Tatăl meu obosit. Pohem, Cartea Românească, Bucureşti, 1972
Poeme alese, Cartea Românească, Bucureşti, 1974
Descrierea turnului, Editura Albatros, Bucureşti, 1975 (în acelaşi an, o ediţie completă, în afară de comerţ a fost tipărită la Editura Litera)
Partea cealaltă, Cartea Românească, Bucureşti, 1980
Malul albastru, Cartea Românească, Bucureşti, 1990
Faţa şi suprafaţa urmat de Malul albastru. Poeme (1989-1993), Editura Litera, Bucureşti, 1994
Focul negru, Editura Eminescu, Bucureşti, 1995
Sora fântână, Editura Eminescu, Bucureşti, 1995
Copacul-animal urmat de Avantajul vertebrelor, Colecţia Avanarda, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000
Ascet la baraca de tir, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000 (postfaţă de Ioana Pârvulescu)
Calea şearpelui, Editura Paralela 45, Piteşti, 2002 (postum; ediţie îngrijită şi prefaţată de Simona Popescu)
Despre identic şi felurit. Antologie, Editura Polirom, Bucureşti, 2004 (postum; prefaţă şi notă de Simona Popescu)

Proză şi eseu

Medium, Tipografia Editura Modernă, Bucureşti, 1945 (cu şase reproduceri fotografice)
Critica mizeriei, în colaborare cu Paul Păun şi Virgil Teodorescu, Colecţia suprarealistă, Bucureşti, 1945
Teribilul interzis, Atelierele Tipografiei "I.C. Văcărescu", Colecţia suprarealistă, Bucureşti, 1945 (cu un frontispiciu de Paul Păun; tiraj de 300 de exemplare numărate pe hârtie velină)
Spectrul longevităţii. 122 de cadavre, în colaborare cu Virgil Teodorescu, Colecţia suprarealistă, 1946
Castelul orbilor, Atelierele Tipografiei "Bucovina", Colecţia suprarealistă, Bucureşti, 1946 (tiraj de 300 de exemplare, dintre care 100 exemplare numărate pe hârtie velină)
L’Infra-Noir (Infranegrul), în colaborare cu Gherasim Luca, Paul Păun, Virgil Teodorescu şi Dolfi Trost, Colecţia suprarealistă, Bucureşti, 1947
Éloge de Malombre. Cerne de l'amour absolu (Elogiul Malombrei), în colaborare cu Gherasim Luca, Paul Păun, Virgil Teodorescu şi Dolfi Trost, Colecţia Infra-Noir, 1947
Filonul, Editura Tineretului, Bucureşti, 1952
Tabăra din munţi, Editura Tineretului a C.C. al U.T.M., Bucureşti, 1953
Poetizaţi, poetizaţi..., Editura Eminescu, Bucureşti, 1970
Zenobia, Cartea Românească, Bucureşti, 1985
Întrebătorul, Editura Eminescu, Bucureşti, 1996
Despre interior-exterior. Gellu Naum în dialog cu Sanda Roşescu, Editura Paralela 45, Piteşti, 2003 (postum)

Teatru

Insula. Ceasornicăria Taus. Poate Eleonora,Cartea
Românească, Bucureşti, 1979
Exact în acelaşi timp. Teatru, Editura Palimpsest, Bucureşti, 2003 (postum; ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion Cocora)

Literatură pentru copii

Aşa-i Sanda, Bucureşti, 1956
Kicsi Sari, Bucureşti, 1956
Cel mai mare Gulliver, Bucureşti, 1958
Cartea cu Apolodor, Bucureşti, 1959 (desene de Jules Perahim)
Das Buch von Apolodor (Cartea lui Apolodor), Editura Tineretului, Bucureşti, 1963 (tradusă în germană de Franz Johannes Bulhardt)
A doua carte cu Apolodor, Bucureşti, 1964
Cartea cu Apolodor, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1975
Cărţile cu Apolodor, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1979
Amedeu, cel mai cumsecade leu, poezii, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1988 (desene de N. Nobilescu)
Apolodor, un mic pinguin călător, poezii, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1988 (desene de N. Nobilescu)

Read more


 
Please read our privacy policy. Page generated in 0.112s