Vasile Pârvan life and biography

Vasile Pârvan picture, image, poster

Vasile Pârvan biography

Date of birth : 1882-09-28
Date of death : 1927-06-26
Birthplace : Bacău, România
Nationality : Română
Category : Famous Figures
Last modified : 2010-09-23
Credited as : Istoric si arheolog, epigrafist si eseist, Cetatea Tropaeum (1912)

0 votes so far

Vasile Pârvan a fost istoric, arheolog, epigrafist şi eseist român.

S-a născut la 28 septembrie 1882, în cătunul Perchiu din comuna Huruieşti, judeţul Bacău. A studiat la Bucureşti (avându-i ca profesori pe Nicolae Iorga şi Dimitrie Onciul) şi apoi în Germania, unde s-a specializat în istorie antică. A fost profesor la Universitatea din Bucureşti, membru al Academiei Române şi al mai multor academii şi societăţi ştiinţifice din străinătate.

S-a preocupat îndeosebi de arheologie, preistorie şi istoria civilizaţiei greco-romane.

A organizat numeroase şantiere arheologice, dintre care cel mai important este cel de la Histria, şi a publicat numeroase studii, rapoarte arheologice şi monografii, cuprinzând un material documentar vast, valoros şi util.

Şi-a început activitatea de instoric cu lucrarea de doctorat Naţionalitatea negustorilor din Imperiul roman (1909, în limba germană), considerată de specialişti ca unul din cele mai bune studii despre dezvoltarea comerţului în antichitatea clasică. În scopul rezolvării problemelor legate de istoria Daciei, a organizat o serie de săpături sistematice, îndeosebi în staţiunile arheologice din a doua epocă a fierului. Pe baza rezultatelor parţiale ale săpăturilor a scris Getica (1926), cea mai importantă lucrare a sa (datorită destinului său), o vastă sinteză istorico-arheologică, prin care a readus în prim planul cercetării istorice rolul politic şi cultural al daco-geţilor; unele lipsuri şi exagerări (printre care accentuarea rolului sciţilor şi al celţilor în dezvoltarea culturii geto-dace) nu ştirbesc valoarea acestei lucrări.

Prin concepţia sa istorică idealistă, expusă în studiul sociologic Ideile fundamentale ale culturii sociale contemporane şi în eseuri (volumele Idei şi forme istorice şi Memoriale) a reuşit să facă o sinteză a neohegelianismului şi neokantianismului şi s-a declarat adversar al şovinismului şi al cosmopolitismului.

Vasile Pârvan a avut un rol deosebit în crearea noii şcoli româneşti de arheologie. El a organizat Şcoala română din Roma, instituţie pentru perfecţionarea tinerilor arheologi şi istorici, şi a iniţiat şi condus apariţia anuarelor acesteia „Ephemeris Dacoromana” şi „Diplomatarium Italicum”, precum şi prima serie a revistei „Dacia”.

Pasionat în totalitate de munca de pe şantier, Vasile Pârvan ignoră apendicita de care suferea. Ajunge într-un final pe masa de orperaţie, însă este mult prea târziu pentru a-i salva viaţa. A avut o moarte extrem de regretabilă şi regretată, firul vieţii sale fiind brusc întrerupt, la 26 iunie 1927, la doar 45 de ani, în plină putere creatoare.

Opere:


* M. Aurelius Versus Caesar şi L. Aurelius Commodus (1909)
* Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman (1911)
* Cetatea Tropaeum (1912)
* Memoriale, Bucureşti, Cultura Naţională, 1923
* Începuturile vieţii romane la gurile Dunării (1923)
* Getica (1926)
* Dacia. Civilizaţiile antice din regiunile carpato-danubiene (1928, în limba engleză, traducere în română 1937, 1957, 1958)

Read more


 
Please read our privacy policy. Page generated in 0.1s